fbpx

prosinac 31, 2020

Bogatstvo multikulturalnosti

Obrazovanja na materinskom jeziku i pismu u Srbiji dostupno je trenutno za albansku, bošnjačku, bugarsku, mađarsku, rumunjsku, rusku, slovačku i hrvatsku nacionalnu manjinu

Pročitaj članak »