srpanj 27, 2012

Zelenaški ugovor

Postala je gotovo redovna pojava da grupe i pojedinci prikriveno nude građanima kredite na kraći ili duži rok. Ovo se uočava na našim tržnicama, kolodvorima,

Pročitaj članak »