Zamenik gradonačelnika Vukovara iz redova srpske nacionalne manjine Srđan Milaković oglasio se saopštenjem za javnost u kojem stoji kako ne može biti zadovoljan brojem žena, pripadnica srpske nacionalne manjine, koje su zaposlene u okviru projekta „Pokloni mi osmijeh“.

„Grad Vukovar je koristeći sredstva Evropske unije odabrao i angažovao 50 žena na period od dve godine na poslovima pomoći u kući starijim osobama. Sa aspekta prava i interesa srpske zajednice veoma je važno pitanje kolika je zastupljenost pripadnika srpske zajednice u broju zaposlenih žena. Od 50 žena pripadnice srpske zajednice učestvuju u broju zaposlenih sa 11 žena što iznosi 22 posto. Navedenim brojem ne možemo biti zadovoljni iz razloga što smatramo da broj zaposlenih žena iz reda srpske zajednice treba da bude jednak procentu od 34,87 posto koliko iznosi učešće Srba u broju stanovnika Vukovara. A to bi značilo da treba da bude 17 zaposlenih žena. Isto tako, moram naglasiti da se prilikom javljanja na konkurs samo nekoliko žena pozvalo na pravo prednosti pri zapošljavanju po osnovu pripadnosti srpskoj zajednici što govori da i dalje postoji strah, nelagoda ili neupućenost pripadnika naše zajednice i dodatno olakšava izostavljanje Srba kod zapošljavanja“, navodi Milaković.

Projekat „Pokloni mi osmijeh“ je deo Poziva „Zaželi – program zapošljavanja žena“, koji se finansira iz Evropskog socijalnog fonda kojim je gradu Vukovaru odobreno svih 7,4 miliona kuna zatraženih na ime projekta.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email