Nakon izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave provedenih 31. svibnja 2015.,
Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba objavilo je rezultate izbora za članove Vijeća srpske nacionalne manjine u Zagrebu.

Od ukupno 23.551 birača pripadnika srpske nacionalne manjine upisanih u popis birača, glasovalo je 591 birača, odnosno 2,51%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 591 birača, odnosno 2,51%. Važećih glasačkih listića utvrđeno je 578, odnosno 97,80%. Nevažećim glasačkim listićima proglašeno je 13, odnosno 2,20%.

U Vijeće srpske nacionalne manjine izabrani su sljedeći kandidati:

1. prof. dr. sc. MILORAD PUPOVAC 442 glasa
2. PAULINA ARBUTINA, dipl. uč. 347 glasova
3. dr. sc. DEJAN JOVIĆ 347 glasova
4. TATJANA VUKOBRATOVIĆ SPASOJEVIĆ, mag. iur.      339 glasova
5. JOVAN VEJNOVIĆ, dipl. oecc. 332 glasa
6. ALEKSANDAR MILOŠEVIĆ, dipl. pol. 328 glasova
7. MILE MILJUŠ, prof. 312 glasova
8. doc. dr. sc. SNJEŽANA VASILJEVIĆ 308 glasova
9. SLAĐANA ČANKOVIĆ, dipl. iur. 304 glasa
10. STOJAN LATINOVIĆ 294 glasa
11. NATAŠA DESNICA-ŽERJAVIĆ 293 glasa
12. TATJANA ŽARKOVIĆ, dipl. iur. 291 glas
13. NENAD JOVANOVIĆ, ing. 287 glasova
14. DEJAN KARAPANDŽA, ing. 285 glasova
15. prof. dr. sc. MILAN MIOČINOVIĆ 281 glas
16. NADA KOMLJENOVIĆ 277 glasova
17. ZDRAVKO KERKEZ, prof. 265 glasova
18. ŽELJKO CIGANOVIĆ, dipl. ing. 264 glasa
19. BOGDANKA SRDIĆ-VULPE, prof. 260 glasova
20. NIKOLA LUNIĆ, prof. 255 glasova
21. BILJANA GERATOVIĆ REICH, dipl. ing. 250 glasova
22. BORIVOJ DOVNIKOVIĆ 241 glas
23. MILKA DRAGANA OBRADOVIĆ 241 glas
24. DRAGOMIR BOKAN 216 glasova
25. SLAVKA BELJAK 206 glasova

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email