Na adresu sajta Banija Online upućena su pitanja čitalaca vezana za obnovu kuća u Hrvatskoj, na koja je odgovor dala Tatjana Vukobratović Spasojević, zamjenica državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kada službeno u Republici Hrvatskoj završava obnova?

U Republici Hrvatskoj je rok za podnošenje zahtjeva za obnovu istekao 30.9.2004. i od toga dana se ne mogu više podnositi zahtjevi za takvu vrstu obnove. Još uvijek postoji određen broj predmeta koji se rješavaju (to su uglavnom predmeti po žalbi, ili su u toku natječaji za izvođače radova, projektante, rješavanje imovinsko-pravnih pitanja i drugo).

Da li su Hrvati kad su dobili obnovu dobili i vlasnički list i dozvolu ili moraju platiti legalizaciju?

Kuće koje su obuhvaćene programom obnove smatraju se legalnim i ne trebaju se posebno legalizirati. Ovaj ured uredno, bez problema izdaje potvrde o tome da li je izvršena obnova iz sredstava državnog budžeta ili od međunarodnih organizacija. To znači da se te kuće smatraju kao da su imale građevinske i sve druge dozvole.

Da li onaj ko ima pravo na obnovu kuće ima i na besplatnu legalizaciju?

Kuće koje su obnovljene moraju imati vlasničke listove prije obnove, jer obnova podrazumijeva obnovu kuća vlasnika uz suglasnost suvlasnika (ako ga ima). Oni koji su ostvarili pravo na obnovu morali su ispunjavati kumulativne uvjete, prebivanje na toj kući na dan 08.10.1991. , da su vlasnici ili suvlasnici te imovine (uz suglasnost) i da je bila u pitanju ratna šteta.

 

Izvor: Banija Online

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email