Vlada želi zaustaviti povratak Srba,  a ukidanjem izbjegličkog statusa provesti završni čin etničkog čišćenja

U skladu s najavljenom odlukom Vlade o ukidanju izbjegličkog statusa za Srbe izbjegle iz Republike Hrvatske, Srpski demokratski forum je javno upozorio na činjenicu da bi takva odluka imala dugoročne i ozbiljne posljedice na ovu skupinu ratnih stradalnika i cjelokupan status i položaj Srba u Hrvatskoj. Izjavu za javnost u kojoj SDF najoštrije osuđuje politiku Vlade RH prema srpskim izbjeglicama prenosimo u cijelosti:
Odluka Vlade RH o ukidanju statusa izbjeglica Srbima koji su zbog ratnih aktivnosti napustili Hrvatsku može se shvatiti jedino kao mjera kojoj je za cilj potpuno zaustavljanje povratka izbjeglih Srba i konačno cementiranje stanja prouzrokovanog ratom. Umjesto aktivnih i progresivnih mjera u poticanju održivog povratka i integracije Srba, Vlada se odlučila za politiku zaustavljanja povratka i završni čin u etničkom čišćenju Srba iz Hrvatske.
Izbjeglice iz RH koje prebivaju u Njemačkoj, Švedskoj ili Kanadi izgubile bi pravo na besplatno zdravstveno osiguranje i socijalne naknade, dok bi izbjeglice koje se nalaze u BIH izgubile pravo na alternativni smještaj, zdravstvenu zaštitu te pravo na besplatan prijevoz stvari prilikom povratka koji osigurava UNHCR.
Nadalje, povratnici bi bili dodatno zakinuti činjenicom da u sustavu stambenog zbrinjavanja dobivaju popust pri kupnji stambene jedinice ovisno o broju godina provedenih u izbjeglištvu, to jest na vrijeme kada su bili registrirani kao izbjeglice, te Vlada ovakvim postupanjem značajno umanjuje njihova prava.
Ova odluka imala bi i jasne političke implikacije jer se donosi u trenutku kada je samo u susjednim zemljama registrirano više od 49.000 izbjeglica koji se žele vratiti u Hrvatsku. Prema popisu iz 1991. Srba u Hrvatskoj je bilo 568 hiljada dok je zadnji popis stanovništva donio poražavajuću brojku od 186 hiljada. Znači, 400.000 Srba je napustilo Hrvatsku, a od 135.000 hiljada koji su se prema službenim podatcima vratili, tek je njih 65.000 ostalo živjeti u Hrvatskoj. To sve govori o potpuno promašenoj, nekvalitetnoj i neodrživoj službenoj politici poticanja povratka izbjeglih Srba.
Vlada usprkos tome što je pitanja povratka očigledno neriješeno i što je trenutačno 11.000 predmeta za stambeno zbrinjavanje pozitivno riješeno ali ne postoje kapaciteti da se izbjeglice zbrinu, te što više od 30.000 zahtjeva za stambeno zbrinjavanje još čeka na rješenje, želi zaustaviti proces povratka koji je ionako opterećen diskriminatonim pravim okvirom i nesuradnjom državnih tijela.
Obaveza aktivnog rada na povratku izbjeglica i njihovo stambeno zbrinjavanje bila je jedna od obaveza Hrvatske u predpristupnim pregovorima s Europskom unijom. Kako te obveze nisu bile ispunjene do kraja pregovora, EU je u svom zadnjem monitoring izvješću obvezala Hrvatsku da i nakon ulaska mora aktivno raditi na povratku. Ovim potezom Hrvatska bi izravno kršila predpristupne obveze kao i obvezu sadržanu u ugovoru s EU da će poštivati sve prije preuzete obveze.
Hrvatska kao država korisnica Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja ima obvezu sudjelovati u ovom programu do njegovog kraja 2016., ali ukidanjem izbjegličkog statusa kroz regionalni program zbrinjavala bi samo one ratne stradalnike koji su se već vratili u RH čime direktno potkopava samu svrhu i cilj Regionalnog programa.
Odluka Vlade da se ukine izbjeglički status osobama koje su zbog ratnih djelovanja napustile Hrvatsku je s ljudsko-pravaškog i humanitarnog gledišta potpuno neshvatljiva, te će prouzročiti teške dugotrajne posljedice na status i položaj Srba u Hrvatskoj i njihovu demografsku obnovu.
Umjesto aktivnog rada na poticanju povratka i kvalitetnoj integraciji povratnika u društvo, Vlada se odlučila „zažmiriti“ nad cjelokupnim problemom i potezom pera „izbrisati“ s dnevnog reda problem koji očito ne zna ili ne želi riješiti na način kako to dolikuje ozbiljnoj demokratskoj zemlji članici Europske unije.

Izvor: Srpski demokratski forum

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email